Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výjezdy se uskutečňují za účelem podpory Pirátů Chomutov při venkovních zápasech. Při nenaplnění autobusu je možná individuální podpora fanoušků FKPS příspěvkem na pohonné hmoty v případě výjezdu autem

Pravidla pro výjezdy:

  1. Nahlášené osobě, která se včas a řádně neomluví a to nejpozději 48 hodin před plánovaným odjezdem zasláním na e-mail Fanklubu Pirátské srdce (dále jen FKPS), nebude zaplacená částka za výjezd vrácena zpět.
  2. Všichni účastníci jsou povinni se po dobu celého výjezdu řídit pokyny organizátora výjezdu a stanovami FKPS.
  3. Kdokoli svým chováním po dobu výjezdu bude jakkoliv porušovat přepravní řád dopravce (kouření, ničení sedaček a zařízení autobusu atd.), poškozovat či ničit majetek jiných osob, obtěžovat ostatní účastníky přepravy, poškozovat svým jednáním jméno klubu Piráti Chomutov i FKPS nebo se jinak nevhodně chovat, bude okamžitě vyloučen z přepravy (bez nároku na vrácení peněz) a nebude mu umožněno zúčastnit se dalších výjezdů. Bude-li se uvedeným způsobem chovat člen FKPS, bude s tímto členem navíc postupováno v souladu se stanovami FKPS.
  4. Pokud dojde ke způsobení škody dopravci, je tuto škodu povinen nahradit bezodkladně její viník.
  5. Přihlášené osoby mladší 15-i let se zúčastní výjezdu pouze v doprovodu rodiče či jiného rodinného příslušníka.
  6. Platba za výjezdy je prováděna vždy předem a to dle pokynů uvedených v informacích o výjezdu; v případě platby bankovním převodem nejpozději tak, aby byla platba na účet FKPS připsána 48 hodin před uskutečněním přepravy.
  7. V případě nedostatečně naplněné kapacitě busu si FKPS vyhrazuje právo výjezd zrušit. Vybrané jízdné bude navráceno v plné výši (o lhůtě a způsobu vrácení peněz budou účastníci informováni na místě či nejpozději do 3 dnů elektronickou cestou).
  8. Organizátor výjezdu si vyhrazuje právo vyloučit před začátkem přepravy kohokoliv, u kterého bude podezření, že bude porušovat stanovená pravidla.
  9. Organizátor výjezdu upozorňuje, že z výjezdu předem vylučuje všechny členy uskupení známého pod názvem Černé komando.
  10. Prostě chovejte se jako lidi, ať máme s kým a čím jezdit ...